עיצוב תערוכה ״הגליל ושומרותיו״

מיתוג
רקע
"הגליל ושומרותיו":
תערוכה מיוחדת שעיצבנו בחלל חצר תל-חי. גיבורותיה של תערוכה זו הן ארבע נשים, מצעירות העלייה השנייה: דבורה דרכלר, שרה צ'יזיק, ציפורה בקר זייד וחנה אפשטיין צ'רקסקי. סיפורן האישי מתחיל במזרח אירופה בשלהי המאה ה-19, וממשיך בעלייה לארץ ובנדודים בין חצר כנרת למנחמיה, בין סג'רה לתל עדש, ובין ירושלים לפתח תקווה. אלו הם הצמתים, שבהם התעצבו פניה של המהפכה הציונית בארץ ישראל. במרחק הזמן בינינו לבינן, עולות ומצטיירות דמויותיהן של נשים אלה, כנשים עצמאיות ונועזות, במיוחד על רקע תקופה רבת תהפוכות וניגודים, ובתוך מציאות שמרנית מאוד ביחסה לתפקיד הנשים בחברה.
בתערוכה רצינו להדגיש את הפער בין הבית, המקום שממנו הגיעו נשים אלו ובין תפקידן בארץ.
דפוס
logo-image
הדמיה של עיצוב קיר במוזיאון
logo-image